Casuïstiekbespreking bij ouderenmishandeling

Deze werkbeschrijving casuïstiekbespreking bij ouderenmishandeling is een aanvulling voor het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking Samen onderweg naar stabiele Veiligheid. Het hulpmiddel helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zijn.

6,95

excl. BTW
excl. verzendkosten

4 op voorraad

Extra informatie

Werken aan veiligheid bij (vermoedens van) ouderenmishandeling

Alle professionals hebben een taak in het signaleren van ouderenmishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. We werken immers samen aan de veiligheid van de betrokkenen.

Om bij te dragen aan veiligheid, is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet. De visie op gefaseerde ketenzorg helpt ons om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten te werken en is een waardevolle onderbouwing van ons werk. We werken in fase 1 aan de directe veiligheid, in fase 2 aan stabiele veiligheid en in fase 3 aan herstel. Ook is het belangrijk dat we ons realiseren dat werken aan veiligheid vraagt om langdurige betrokkenheid van de professionals.

In fase 1 maak je afspraken die de directe veiligheid herstellen zodat betrokkenen geen nieuw letsel (schade) en/of trauma oplopen. In fase 2 bespreek je de risicofactoren om samen te bepalen wat nodig is om de stress te laten afnemen. Het kan zijn dat hiervoor hulp(verlening) in gezet moet worden, maar deze hulp kan ook vanuit het eigen netwerk komen. In fase 3 richt je je op herstel en ontwikkeling van alle betrokkenen. Je stopt niet eerder tot er stabiele veiligheid is gerealiseerd. Hiervoor maak je samen met alle betrokkenen een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Tijdens dit proces werk je samen met de betrokkenen, en ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de afspraken gaat en stelt deze bij wanneer dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling. Je kijkt wat er nodig is aan ondersteuning en zorgt soms voor een kader of een stok achter de deur.

Het werken aan veiligheid is volgens Andrew Turnell; “A journey not a product.” Het gaat om de reis die de betrokkenen maken en die jij als professional begeleidt. Tijdens deze reis werk je samen met alle betrokkenen stap voor stap aan verandering. Dit doe je net zolang tot alle betrokkenen veilig zijn.

De reis die je met de betrokkenen maakt bestaat per fase uit 7 stappen. De 7 stappen zijn in iedere fase; (1) casus doordenken, (2) gesprek met de betrokkenen, (3) sociaal netwerk in kaart brengen, (4) risico-uitspraak en gewenste situatie formuleren (5) netwerkberaad voorbereiden, (6) netwerkberaad uitvoeren en (7) evaluatie en verfijnen of bijstellen van het plan.

Deze werkbeschrijving casuïstiekbespreking bij ouderenmishandeling is een aanvulling voor het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking Samen onderweg naar stabiele Veiligheid. Het hulpmiddel helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zijn.

*De beschrijving voor casuïstiekbespreking van situaties waarbij er sprake is van kindermishandeling vind je in de doos en de beschrijving voor de casuïstiekbespreking van situaties partnerrelatie geweld zonder kinderen vind je als download op de website

Dit bordspel is ontwikkeld en uitgegeven door Margreet Timmer van TIMM Consultancy, vormgeving door Striker Design.

Overige producten

Een waardevol spel voor alle teams die te maken hebben hebben volwassenen of gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan over alle verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

25,00

Luxe set kaarten om de 14 condities voor goed genoeg opvoederschap met kinderen te bespreken.

27,50

Deze werkboeken horen bij het blik met alle tools voor gesprekken met kinderen over de 14 condities van goed genoeg opvoederschap. Zo kan ieder kind zijn eigen boekje vullen en kan er een gezinsgesprek plaatsvinden.

25,00