Onder de oppervlakte

Een waardevol spel voor alle teams die te maken hebben met volwassenen of gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan over alle verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

25,00

excl. BTW
excl. verzendkosten

Extra informatie

Doel van het spel;

Je bewustzijn vergroten over de dynamieken die meespelen bij het wegen van situaties waarin je huiselijk geweld en kindermishandeling vermoed. Je gaat met elkaar in gesprek over verschillende voorbeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als speler krijg je inzicht in verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en word je gestimuleerd na te denken over de invloeden die je weging bepalen.

Voorbereiding
  1. Leg de gradatiekaarten in het midden van de tafel.
  2. Sorteer de situatieschetsen zodat de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij elkaar op een stapel liggen. Pak de, voor de groep, relevante vormen en leg de andere vormen terug in de doos.
  3. Leg de actie- en reflectiekaarten (gedekt) op tafel.
  4. Bespreek met elkaar wie de gespreksleider is. De gespreksleider draagt zorg voor een goed verloop van het spel. Je zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan het woord komt, dat er naar elkaar geluisterd wordt vanuit een nieuwsgierige houding en dat er ruimte is voor tegenspraak. Je begeleidt de groep en kunt zelf ook meedoen aan de discussies.
Materiaal:
  • 64 Situatiekaarten met de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling; Kindermishandeling, Oudermishandeling, Partnerrelatie geweld, Ouderenmishandeling,
  • 4 x 4 Gradatiekaarten; zeer zorgelijk, zorgelijk, bezorgd, weinig zorgen,
  • 6 Actiekaarten (basisspel),
  • 16 Reflectiekaarten (verdiepend spel).

Overige producten

Een waardevol spel voor alle teams die te maken hebben met volwassenen of gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan over alle verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

25,00

Luxe set kaarten om de 14 condities voor goed genoeg opvoederschap met kinderen te bespreken.

27,50

Deze werkboeken horen bij het blik met alle tools voor gesprekken met kinderen over de 14 condities van goed genoeg opvoederschap. Zo kan ieder kind zijn eigen boekje vullen en kan er een gezinsgesprek plaatsvinden.

25,00