Samen onderweg naar stabiele veiligheid

We hebben nu een tool gemaakt die je inzet tijdens de casuïstiekbespreking. Het helpt je om stap voor stap te werken aan stabiele veiligheid. Samen met je collega’s reflecteer je op de stappen die al gezet zijn en doordenk je de stappen die nog gezet moeten worden.

69,00

excl. BTW
excl. verzendkosten

Extra informatie

Wil jij ook jouw bijdrage leveren aan stabiele veiligheid van gezinnen? En heb je in je werk een belangrijke rol in het maken van veiligheidsplannen? Dan weet je hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Je hebt de input van je collega’s hard nodig om samen onderweg naar stabiele veiligheid te werken.

We hebben nu een tool gemaakt die je inzet tijdens de casuïstiekbespreking. Het helpt je om stap voor stap te werken aan stabiele veiligheid. Samen met je collega’s reflecteer je op de stappen die al gezet zijn en doordenk je de stappen die nog gezet moeten worden.

In deze doos:

  • De 3 fases
  • Houten poppetjes (14)
  • Beknopte uitleg
  • Per fase 7 uitleg kaarten
  • Opdrachtkaarten (14)
  • Raamwerk Samenwerken aan Veiligheid

We hebben allemaal een taak in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. We werken immers samen aan de veiligheid van de betrokkenen.

Om bij te dragen aan veiligheid, is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet. De visie op gefaseerde ketenzorg helpt ons om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten te werken en is een waardevolle onderbouwing van ons werk. We werken in fase 1 aan de directe veiligheid, in fase 2 aan stabiele veiligheid en in fase 3 aan herstel. Ook is het belangrijk dat we ons realiseren dat werken aan veiligheid vraagt om langdurige betrokkenheid van de professionals.

Samen onderweg naar stabiele veiligheid

In fase 1 maak je afspraken die de directe veiligheid herstellen zodat betrokkenen geen nieuw letsel (schade) en/of trauma oplopen. In fase 2 bespreek je de risicofactoren om samen te bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Het kan zijn dat hiervoor hulp(verlening) in gezet moet worden maar deze hulp kan ook vanuit het eigen netwerk komen. In fase 3 richt je je op herstel en ontwikkeling van de gezinsleden. Je stopt niet eerder dan er stabiele veiligheid is gerealiseerd. Hiervoor maak je samen met alle betrokkenen een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Tijdens dit proces werk je samen met de betrokken gezinsleden en ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de afspraken gaat en stelt deze bij wanneer dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling. Je kijkt wat er nodig is aan ondersteuning en zorgt soms voor een kader of een stok achter de deur.

Het werken aan veiligheid is volgens Andrew Turnell; “A journey not a product”, het gaat om de reis die de betrokkenen maken en die jij als professional begeleidt. Tijdens deze reis werk je samen met alle betrokkenen stap voor stap aan verandering. Dit doe je net zolang tot alle betrokkenen veilig zijn.

De reis die je met de betrokkenen maakt bestaat per fase uit 7 stappen. De 7 stappen zijn in iedere fase: (1) casus doordenken, (2) gesprek met de betrokkenen, (3) sociaal netwerk in kaart brengen, (4) risico-uitspraak en gewenste situatie formuleren (5) netwerkberaad voorbereiden, (6) netwerkberaad uitvoeren en (7) evaluatie en verfijnen of bijstellen van het plan.

Samen onderweg naar stabiele veiligheid helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zijn.

Wil je eerst samen met anderen oefenen in het gebruik van de tool? Schrijf je dan in voor de bijeenkomst voor casuïstiekbegeleiders.

Het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking, Samen onderweg naar stabiele veiligheid, kost € 69 exclusief verzendkosten en exclusief 21% btw.

Overige producten

EHBO-koffer medium, Eerste Hulp Bij Onrust. Een koffertje voor in het klaslokaal of in de praktijkruimte om kinderen en volwassenen te helpen om spanningen en emoties te reguleren.

32,00

EHBO-koffer smal, Eerste Hulp Bij Onrust. Een koffertje voor in het klaslokaal of in de praktijkruimte om kinderen en volwassenen te helpen om spanningen en emoties te reguleren.

29,00

Overzichtelijk document met informatie over de gezinsprofielen bedoeld als geheugensteuntje.

0,00

Interessante producten

Bijbehorende training

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.