Hoe zorg je voor veiligheid bij psychische kindermishandeling?

Psychische kindermishandeling, hoe zorg je voor veiligheid?

Bij de afronding van de training Samenwerken aan veiligheid gaf de groep een samenvatting van alles wat ze geleerd hebben. Wat mooi dat er naar voren kwam dat ze de verbinding eruit halen als een belangrijk uitgangspunt voor werken aan veiligheid bij psychische kindermishandeling.

Opgelegde plannen of intrinsieke motivatie?

Opgelegde plannen hebben maar een beperkte houdbaarheid. De intrinsieke motivatie om te veranderen ontbreekt dan. Vanuit schrik of vanuit angst voor de consequenties zal de client toezeggen zich aan de opgelegde afspraken te houden. Nou ja afspraken, vaak betreft het regels die door de ander bepaald worden. En zeg nou zelf wie vindt dat prettig?! 

Verbinding

Wanneer je echt samen werkt aan veiligheid bij psychische kindermishandeling doe je dat vanuit verbinding met de ander.
Maar ook vanuit een duidelijke visie op wat kinderen nodig hebben. Een visie die je uit kunt dragen naar de ouders en hun netwerk. Met daarnaast oprechte interesse in de visie van de ouders op de opvoeding van hun kinderen.

Volgen en aansluiten zonder naïef te worden. Je blijft kritische vragen stellen. Net zolang totdat je gerustgesteld bent op basis van voorbeelden in plaats van goede voornemens en mooie intenties.

En ja dat hele proces kost tijd. Er is geen Quick fix! Patronen die ingesleten zijn veranderen niet zo snel.

Ingesleten patronen doorbreken, hoe dan?!

Doorbreken van ingesleten patronen van kleineren, uitschelden of negeren vraagt een goed doordacht plan. Je bent er niet met een rijtje voorwaarden van dingen die ouders niet meer mogen doen en zeggen.

Want bij psychische kindermishandeling lukt het ouders vaak niet om zich in te leven in de positie van hun kind. Om te voelen en om in te zien wat het effect is van de woorden die ze uitspreken of het gebrek aan interesse dat ze tonen. Wanneer je dan alleen gaat focussen op de veranderbaarheid van ouders zal de schade bij de kinderen nog even doorgaan.

Samen met het netwerk doordenk je wat nodig is om patronen te doorbreken. Hoe je kunt voorkomen dat het kleineren of negeren doorgaat.

Maar ook welke uitleg er komt voor de kinderen. Hoe kunnen we zorgen dat de kinderen zich wel gehoord en gezien voelen. Dat zij gewaardeerd worden en hun zelfvertrouwen opgebouwd wordt.

Wat daarvoor nodig is bedenk je niet als professional achter je computer. Goede ideeën ontstaan tijdens gesprekken met het netwerk, met mensen die om het kind geven en die al een rol in hun leven spelen.

Afspraken

Afspraken bij psychische kindermishandeling gaan bijvoorbeeld over:

  • Wie praat met het kind en de ouder(s) over hoe hij/zij opmerkingen ervaren en hoe je anders kunt reageren.
  • Hoe kun je de ander laten weten dat je hem waardeert.
  • Plan reëel belasting kinderen/ verwachtingen ouders.
  • Welke taken horen bij de ouders en welke bij het kind.
  • Wie is gesprekspartner voor de ouder, zodat de zorgen van de ouder niet bij het kind komen.
  • Informatie geven over het effect van negatieve opmerkingen en het ontstaan van een negatief zelfbeeld of de effecten van genegeerd worden of niet met elkaar praten.
  • Iemand die weet wat wel en niet te zeggen tegen de kinderen en die de ouder helpt om negatieve opmerkingen niet te maken.
  • Iemand die ouders laat zien/horen wat je dan wel kunt doen.

Geschreven door Margreet Timmer

 

Wil jij ook weten hoe je die verbinding tot stand brengt zodat je nóg beter kunt samenwerken aan veiligheid? In de training Samenwerken aan Veiligheid besteden we hier veel aandacht aan. Meld je nu aan!

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
24 september 2023
Als het gaat om het maken van veiligheidsplannen met gezinnen wordt er in Nederland gewerkt met verschillende methodieken. Zo hebben...
Blog
11 september 2023
De veiligheid vergroten in gezinnen en partnerrelaties gaat alleen maar vanuit een oprechte samenwerkingsrelatie met de ander. Het is een...
Blog
2 juli 2023
Netwerkberaad is een interventie Wat is het mooi en waardevol om, in het traject van het maken van een veiligheidsplan,...