fbpx

Publicaties

Publicaties en downloads

We vinden het belangrijk om onze kennis met je te delen. Dat is ook de reden dat we af en toe artikelen of andere publicaties schrijven. We hopen dat deze artikelen een waardevolle bijdrage leveren en wellicht discussie en reflectie oproepen. Mocht je vragen hebben n.a.v. het lezen van een van deze artikelen neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. De artikelen zijn op deze pagina te downloaden. Deel ze gerust met anderen!

Kennisdelen

Het schrijven van artikelen helpt ons om stil te staan bij ons werk en te reflecteren op de wijze waarop we gesprekken voeren en interventies uitvoeren. Mocht je onze expertise in willen zetten voor een artikel in een tijdschrift neem dan gerust contact met ons op.

Hulpmiddelen

Tijdens ons werk maken we gebruik van diverse hulpmiddelen, die ondersteunend kunnen zijn tijdens de gesprekken met ouders en kinderen. Zeker wanneer gesprekken spannend zijn is het prettig om visueel te werken. Dit kan door woorden en gedachten om te zetten in beelden maar ook door hetgeen dat besproken is te noteren in een van de schema’s. Een aantal van deze hulpmiddelen kun je hier downloaden. Voor al deze documenten geldt dat je deze vrij kunt gebruiken en verspreiden maar wel graag met bronvermelding :

– Raamwerk Samenwerken aan veiligheid Word/ PDF
Veiligheidsplan Word / PDF
– Drie Huizen voorbeeldvragen PDF
Het Veilige Huis PDF
Veiligheidscirkels van het gezin PDF
Huis van de Toekomst PDF
Signs of Wellbeing PDF
Signs of Safety PDF

Signalen van gevaar oplossingsgericht oppakken (Signs of Safety)

Signs of Safety is een veel gebruikte aanpak bij kindermishandeling. Voorop staat dat ouders, hun sociaal netwerk en professionals samen werken aan een veilig pedagogisch klimaat voor het kind. De veiligheid van het kind staat voorop en samenwerken met ouders,… Lees verder...

Het houdt niet op …

Interventies om kindermishandeling te stoppen en te behandelen. Het stoppen van kindermishandeling begint met signaleren en vervolgens het maken van een plan. Met wie ga je overleggen? Hoe bepaal je de urgentie? Hoe en wanneer ga je het gesprek met… Lees verder...

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is

Hoe kennis van de ouders én van de professionals elkaar vinden. Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waarin sprake is of kan zijn van… Lees verder...

‘Words and Pictures’ verhaallijn: Onmisbaar in de jeugdzorg

Uitleggen van gebeurtenissen uit het heden en verleden is belangrijk voor de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen. Dit artikel introduceert de ‘Words and Pictures’ methode, een verhaallijn met illustraties voor kinderen, die helpt om gebeurtenissen te begrijpen die voor… Lees verder...

Innovaties binnen de jeugdbescherming

Eric Sulkers heeft een serie video’s gemaakt over de innovaties die binnen de jeugdbescherming plaats vinden. Hieronder vindt u de serie video’s. Innovations in child protection: Introduction Innovations in child protection: Family Group Conferencing Innovations is child Protection; Safety Planning… Lees verder...

De evolutie van het Zeeuwse model: vorm volgt inhoud

Signs of Safety en Signs of Wellbeing zijn uit Australië afkomstige benaderingen waarbij de zorgen, doelstellingen én de signalen van veiligheid of welzijn samengebracht worden. Dit geheel leidt dan tot een plan van aanpak rondom de veiligheid van een kind… Lees verder...

Indicatoren voor hulpverleningstrajecten

De transformatie in de zorg voor jeugd maakt het mogelijk in te zetten op effectieve hulpverlening en monitoring. Over de resultaten van het huidige systeem van jeugdhulp en de effectiviteit van interventies is in feite weinig bekend. De meeste interventies… Lees verder...

Handreiking progressiegericht werken bij complexe scheidingen

Deze handreiking is vanuit onze gezamenlijke passie voor progressie gericht werken geschreven door Margreet Timmer en Bas van Dijke. We hopen dat de handreiking professionals inspireert om zich te verdiepen in de toepassingsmogelijkheden van progressiegericht werken bij complexe scheidingen. Progressiegericht… Lees verder...

Het Veilige Huis

Het Veilige huis is ontwikkeld om kinderen te betrekken bij het veiligheidsplanningsproces. Het geeft professionals de gelegenheid om met kinderen te praten over hun ideeën over toekomstige veiligheid. In dit boekje wordt beschreven hoe kinderen betrokken kunnen worden bij het… Lees verder...

Veiligheidscirkels

De Veiligheidscirkel is een middel dat gebruikt kan worden met gezinnen om hen te helpen om mensen te kiezen voor het veiligheidsnetwerk van hun kind. Het kan ook behulpzaam zijn voor professionals om uit te leggen waarom er een netwerk… Lees verder...