Publicaties

Publicaties, downloads en nieuwsbrieven

We vinden het belangrijk om onze kennis met u te delen. Dat is ook de reden dat we af en toe artikelen of andere publicaties schrijven. We hopen dat deze artikelen een waardevolle bijdrage leveren en wellicht discussie en reflectie oproepen. Mocht u vragen hebben n.a.v. het lezen van een van deze artikelen neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. De artikelen zijn op deze pagina te downloaden. Deel ze gerust met anderen!

Kennisdelen

Het schrijven van artikelen helpt ons om stil te staan bij ons werk en te reflecteren op de wijze waarop we gesprekken voeren en interventies uitvoeren. Mocht u onze expertise in willen zetten voor een artikel in een tijdschrift neem dan gerust contact met ons op.

Hulpmiddelen

Tijdens ons werk maken we gebruik van diverse hulpmiddelen, die ondersteunend kunnen zijn tijdens de gesprekken met ouders en kinderen. Zeker wanneer gesprekken spannend zijn is het prettig om visueel te werken. Dit kan door woorden en gedachten om te zetten in beelden maar ook door hetgeen dat besproken is te noteren in een van de schema’s. Een aantal van deze hulpmiddelen kunt u hier downloaden. Voor al deze documenten geldt dat u deze vrij kunt gebruiken en verspreiden maar wel graag met bronvermelding :

– Raamwerk Samenwerken aan veiligheid Word/ PDF
Veiligheidsplan Word / PDF
– Drie Huizen voorbeeldvragen PDF
Gesprekskaarten PDF
Het Veilige Huis PDF
Veiligheidscirkels van het gezin PDF
Huis van de Toekomst PDF
Signs of Wellbeing PDF
Signs of Safety PDF

Nieuwsbrieven

Hoe werk je samen met het gezin aan structurele veiligheid. tips en adviezen.  10 juni 2019
Hoe staat het nu met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  10 mei 2019
Tips voor gesprekken met kinderen 10 maart 2019
Complexe scheidingen 10 februari 2019
10 jarig jubileum van TIMM Consultancy 10 januari 2019
Partnering for Safety op Saba 30 december 2018
De rol van vaders in de jeugdhulpverlening 25 september 2018

Signalen van gevaar oplossingsgericht oppakken (Signs of Safety)

Signs of Safety is een veel gebruikte aanpak bij kindermishandeling. Voorop staat dat ouders, hun sociaal netwerk en professionals samen werken aan een veilig pedagogisch klimaat voor het kind. De veiligheid van het kind staat voorop en samenwerken met ouders,… Lees verder...

Het houdt niet op …

Interventies om kindermishandeling te stoppen en te behandelen. Het stoppen van kindermishandeling begint met signaleren en vervolgens het maken van een plan. Met wie ga je overleggen? Hoe bepaal je de urgentie? Hoe en wanneer ga je het gesprek met… Lees verder...

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is

Hoe kennis van de ouders én van de professionals elkaar vinden. Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waarin sprake is of kan zijn van… Lees verder...

‘Words and Pictures’ verhaallijn: Onmisbaar in de jeugdzorg

Uitleggen van gebeurtenissen uit het heden en verleden is belangrijk voor de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen. Dit artikel introduceert de ‘Words and Pictures’ methode, een verhaallijn met illustraties voor kinderen, die helpt om gebeurtenissen te begrijpen die voor… Lees verder...

Innovaties binnen de jeugdbescherming

Eric Sulkers heeft een serie video’s gemaakt over de innovaties die binnen de jeugdbescherming plaats vinden. Hieronder vindt u de serie video’s. Innovations in child protection: Introduction Innovations in child protection: Family Group Conferencing Innovations is child Protection; Safety Planning… Lees verder...

Tussen Scyla en Charybdis

Essays over kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Signs of Safety: de kracht van opvoeders en de veiligheid van kinderen. De afgelopen jaren is Signs of Safety (SOS) populair geworden in de Nederlandse jeugdzorg. Tenminste, het aantal instellingen dat ‘iets doet’ met… Lees verder...

De evolutie van het Zeeuwse model: vorm volgt inhoud

Signs of Safety en Signs of Wellbeing zijn uit Australië afkomstige benaderingen waarbij de zorgen, doelstellingen én de signalen van veiligheid of welzijn samengebracht worden. Dit geheel leidt dan tot een plan van aanpak rondom de veiligheid van een kind… Lees verder...

Indicatoren voor hulpverleningstrajecten

De transformatie in de zorg voor jeugd maakt het mogelijk in te zetten op effectieve hulpverlening en monitoring. Over de resultaten van het huidige systeem van jeugdhulp en de effectiviteit van interventies is in feite weinig bekend. De meeste interventies… Lees verder...

Veiligheid is een werkwoord

Signs of Safety oplossingsgericht model voor zorg en welzijn. Andrew Turnell is samen met Steve Edwards ontwerper van Signs of Safety, een praktijkgerichte benadering voor het werken in gezinnen met meervoudige problemen. Eric Sulkers, vertrouwenarts bij het AMK Zeeland en… Lees verder...

e-book download

Word nieuwsbrief abonee en krijg toegang tot onze e-reader "Progressiegericht werken bij scheidingen". Naam Email Deze handreiking is vanuit onze gezamenlijke passie voor progressie gericht werken geschreven door Margreet Timmer en Bas van Dijke. We hopen dat de handreiking professionals… Lees verder...