fbpx

Publicaties

Publicaties en downloads

We vinden het belangrijk om onze kennis met je te delen. Dat is ook de reden dat we af en toe artikelen of andere publicaties schrijven. We hopen dat deze artikelen een waardevolle bijdrage leveren en wellicht discussie en reflectie oproepen. Mocht je vragen hebben n.a.v. het lezen van een van deze artikelen neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. De artikelen zijn op deze pagina te downloaden. Deel ze gerust met anderen!

Kennisdelen

Het schrijven van artikelen helpt ons om stil te staan bij ons werk en te reflecteren op de wijze waarop we gesprekken voeren en interventies uitvoeren. Mocht je onze expertise in willen zetten voor een artikel in een tijdschrift neem dan gerust contact met ons op.

Hulpmiddelen

Tijdens ons werk maken we gebruik van diverse hulpmiddelen, die ondersteunend kunnen zijn tijdens de gesprekken met ouders en kinderen. Zeker wanneer gesprekken spannend zijn is het prettig om visueel te werken. Dit kan door woorden en gedachten om te zetten in beelden maar ook door hetgeen dat besproken is te noteren in een van de schema’s. Een aantal van deze hulpmiddelen kun je hier downloaden. Voor al deze documenten geldt dat je deze vrij kunt gebruiken en verspreiden maar wel graag met bronvermelding :

– Raamwerk Samenwerken aan veiligheid Word/ PDF
Veiligheidsplan Word / PDF
– Drie Huizen voorbeeldvragen PDF
Het Veilige Huis PDF
Veiligheidscirkels van het gezin PDF
Huis van de Toekomst PDF
Signs of Wellbeing PDF
Signs of Safety PDF

E-book: Trauma sporen (deel 1)

Wil je meer weten over de effecten van trauma? Nick Bisschops heeft deze samenvatting voor jou geschreven. Het is een samenvatting van de eerste 6 hoofdstukken van het boek Trauma sporen geschreven door Bessel van der Kolk. Natuurlijk hopen we… Lees verder...

3 Huisjesspel – recensie

Veel kinderen maken een scheiding van hun ouders mee. Het kan voor een kind prettig zijn om in deze periode een steunend contact te hebben met een volwassenen. Om samen een boek te lezen over scheiden, samen te praten of… Lees verder...

Samenwerken aan Veiligheid plannings- en beoordelingsraamwerk

Dit boekje is bedoeld om hulpverleners te informeren over de aanpak van ‘Samenwerken voor Veiligheid – Partnering for Safety (PFS)’. Het geeft uitleg over de verschillende onderdelen en het proces van het gebruik van het beoordelings en planningsraamwerk in samenwerking… Lees verder...

Huis van de Toekomst

Het ‘Huis van de Toekomst’ kan de werkers helpen bij het onderzoeken van wat familieleden denken dat er moet gebeuren in hun familie. Samen onderzoeken wat ouders/verzorgers zouden doen tijdens de verzorging van hun kinderen om te laten zien dat… Lees verder...

Veiligheidscirkels

De Veiligheidscirkel is een middel dat gebruikt kan worden met gezinnen om hen te helpen om mensen te kiezen voor het veiligheidsnetwerk van hun kind. Het kan ook behulpzaam zijn voor professionals om uit te leggen waarom er een netwerk… Lees verder...

Het Veilige Huis

Het Veilige huis is ontwikkeld om kinderen te betrekken bij het veiligheidsplanningsproces. Het geeft professionals de gelegenheid om met kinderen te praten over hun ideeën over toekomstige veiligheid. In dit boekje wordt beschreven hoe kinderen betrokken kunnen worden bij het… Lees verder...

Indicatoren voor hulpverleningstrajecten

De transformatie in de zorg voor jeugd maakt het mogelijk in te zetten op effectieve hulpverlening en monitoring. Over de resultaten van het huidige systeem van jeugdhulp en de effectiviteit van interventies is in feite weinig bekend. De meeste interventies… Lees verder...

De evolutie van het Zeeuwse model: vorm volgt inhoud

Signs of Safety en Signs of Wellbeing zijn uit Australië afkomstige benaderingen waarbij de zorgen, doelstellingen én de signalen van veiligheid of welzijn samengebracht worden. Dit geheel leidt dan tot een plan van aanpak rondom de veiligheid van een kind… Lees verder...

Innovaties binnen de jeugdbescherming

Eric Sulkers heeft een serie video’s gemaakt over de innovaties die binnen de jeugdbescherming plaats vinden. Hieronder vindt u de serie video’s. Innovations in child protection: Introduction Innovations in child protection: Family Group Conferencing Innovations is child Protection; Safety Planning… Lees verder...

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is

Hoe kennis van de ouders én van de professionals elkaar vinden. Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waarin sprake is of kan zijn van… Lees verder...