Samen beslissen over passende hulp

Samen beslissen over passende hulp

Participatie van ouders en kinderen 

Het vaststellen van welke passende hulp of begeleiding nodig is en het meest effectief zal zijn om ouders en kinderen verder te helpen is niet eenvoudig. 

Als je werkt vanuit een oplossingsgerichte of progressiegerichte benadering sluit je aan bij dat wat werkt. Maar hoe kom je er achter wat bij dit specifieke gezin past? 

Welke vragen stel je?

Hierbij is het belangrijk om je bewust te zijn van de vragen die je stelt en dat je doorvraagt. Doordat veel professionals continu het gevoel hebben dat zij onvoldoende tijd hebben, schiet dit er vaak bij in. Waardoor toch vaak de professional, op basis van summiere informatie, bedenkt wat nodig is.  

Wat kun je doen

Kijk eens waar en wanneer jij meer de tijd kunt nemen om meer open vragen te stellen. Waar je vanuit een oprecht nieuwsgierige houding aan kunt sluiten en door kunt vragen op de informatie die de ouder of het kind geeft.

Successen uit het verleden

Wees niet alleen gericht op de problemen en moeilijkheden, informeer ook naar successen uit het verleden. Niet; “Is het eerder wel eens gelukt om…?” Maar; “Vertel eens over een moment waarop het lukte om…?” Dat geeft meer hoop en vertrouwen. Het stimuleert tot nadenken over eerdere successen. Laat de ander dit filmisch beschrijven zodat ze weer precies weten wat ze toen anders deden. Wat hen in die situatie heeft geholpen. 

Passende hulp; voordelen van samen beslissen

Door te investeren in de samenwerkingsrelatie waarin ouders, kinderen en professional als co-producers samen werken en samen besluiten nemen krijg je dat ouders en kinderen: 

  • de beslissingen eerder accepteren en er een groter commitment is 
  • aan kunnen geven wat wel en niet goed werkt in hun specifieke situatie
  • tevredener zijn over de begeleiding en de relatie met de professional 
  • effectievere interventies krijgen 
  • weer perspectief en hoop krijgen doordat duidelijk wordt wat wel werkt 
  • zicht krijgen op eventuele blinde vlekken wanneer zij uit het oog zijn verloren wat goed ging 
  • minder angstig zijn. Zij zijn soms bang dat zij niets meer te zeggen hebben wanneer zij hulp vragen. 
  • zich meer gewaardeerd en serieus genomen voelen 
  • meer gemotiveerd zijn om samen te werken 

Geschreven door Summer Koster

Merk jij nu ook dat het in deze hectische tijd vaak een uitdaging is om de tijd te nemen om kwaliteit te leveren, omdat je dag is volgepland met zoveel verschillende taken en werkzaamheden? Is het belangrijk dat je leert daarin goed voor jezelf te zorgen? Dan is de training Jij als professional heel interessant voor jou. Neem gauw een kijkje en meld je aan! 
 
Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
11 september 2023
De veiligheid vergroten in gezinnen en partnerrelaties gaat alleen maar vanuit een oprechte samenwerkingsrelatie met de ander. Het is een...
Blog
2 juli 2023
Netwerkberaad is een interventie Wat is het mooi en waardevol om, in het traject van het maken van een veiligheidsplan,...
Blog
19 juni 2023
Wanneer er zorgen over de thuissituatie van een kind zijn, wordt er met de ouder(s) en het netwerk een veiligheidsplan...