Over ons

TIMM Consultancy is een opleidingsinstituut met expertise op het gebied van veiligheidsplanning en conflicthantering. In onze werkwijze en opleidingen staat de progressiegerichte basishouding centraal. Ook werken wij systeemgericht, hebben we altijd aandacht voor het narratief (het verhaal) van ieder individu. We vinden het belangrijk om te denken in mogelijkheden.

We bieden opleidingen t.a.v. diverse thema’s, benaderingen en methodes. Dit zijn onder andere; Oplossingsgericht werken, Veiligheidsplanning (Samenwerken aan Veiligheid), Narratief werken, Familie – Centred practice, The Resolutions Approach, Motiverende gespreksvoering, Family Group Conferencing, Appreciative Inquiry, Geweldloos verzet, en nog veel meer.

Het opleidingsaanbod van TIMM Consultancy richt zich op verschillende professionals. Professionals van onder andere het sociaal domein, jeugd- en gezinsteams, instellingen voor geïndiceerde zorg, de Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming), Veilig Thuis, GGZ instellingen, instellingen voor de zorg voor mensen met een beperking, onderwijs, zelfstandigen met een coachings- of therapiepraktijk.

Professionals die behoefte hebben aan coaching of supervisie kunnen ook bij ons terecht. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Wanneer u verstrikt bent geraakt in een conflict op uw werk, uw relatie of als cliënt bij een instelling voor jeugdhulp kunnen wij middels mediation gesprekken u helpen om het conflict bespreekbaar te maken.

En een out-off-the-box mentaliteit daar houden we van, we zetten dan ook graag onze creativiteit in!

Samenwerkingspartner

Door Nationale en internationale samenwerking zijn we altijd bezig met ontwikkeling. Zo is ook de samenwerking ontstaan met Child and Family training in Londen. We kunnen trainingen aanbieden in het gebruik van het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families of The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework (SAAF) en The Home inventory ontwikkeld door Anton Bentovim e.a.

          

Erkenning

TIMM Consultancy ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). We beschikken daardoor over btw vrijstelling beroepsonderwijs/artikel 44, §2, 4e Wetboek van de BTW.