Angelique van der Veen

Angelique van der Veen
Angelique van der Veen

Mijn kennis en ervaringen overdragen aan anderen is een van de mooiste uitdagingen die ik nu ervaar als trainer! Samen met de deelnemers kijken waar zij in de praktijk tegen aanlopen en oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Samen kijken waarin we het verschil kunnen maken. Want dat is iets dat naar mijn idee nog te weinig gebeurt. En als het gebeurt dan gaat het in een te langzaam tempo. Niet volgende week, maar morgen moet het veiliger zijn voor een kind dat opgroeit in een onveilige situatie. Angelique van der Veen

Geloof in jezelf en je eigen kracht. Jij bent het die verschil kan maken voor kinderen en hun ouders

Mijn basis ligt bij de Signs of Safety benadering. Daarin draait het er om dat we samen kijken naar wat er wel goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er voor nodig is om het weer direct veilig te laten zijn. Maar ook samen met ouders, kinderen, netwerk en andere betrokken hulpverleners kijken wat er nodig is om de veiligheid binnen het gezin, voor de langere termijn, te herstellen.

De olifant in de kamer te benoemen en samen met het gezin en andere betrokken hulpverlening je verantwoordelijk te voelen om dit te willen veranderen. De stem van het kind is hierbij vaak de grote vergeten groep.

Binnen mijn eigen praktijk als Kindbehartiger spreek ik veel kinderen. Ik geef het kind een stem en kijk wat het kind nodig heeft om zich veiliger te voelen. Wat er nodig is om met beide ouders contact te (mogen) hebben. Maar ook om toe te komen aan traumaverwerking ( ‘Slapende honden wakker maken’). Dit is dagelijks een mooie en waardevolle uitdaging.

Mijn streven is om zoveel mogelijk hulpverleners te laten zien wat er mogelijk is om (kinder)mishandeling te stoppen. Maar ook hoe je samen met ouders met een psychiatrische variatie kan kijken op welke manier zij wel ouder kunnen zijn voor hun kind of hoe ouders met verslavingsproblematiek en/of eigen trauma’s uit hun jeugd op een veilig manier hun kinderen kunnen opvoeden.

Daarnaast ben ik ook SCHIP behandelaar en kijk ik met ex-partners naar het verlies en de schade die de scheiding hun heeft gebracht. Maar sta ik ook stil bij de conflicten en wat zij nodig hebben om de scheiding af te hechten en als verantwoordelijke ouders verder te kunnen. Om te helpen voorkomen dat er wederom een generatie kinderen opgroeit in onveiligheid en/of onnodig trauma oploopt.

Mijn jarenlange ervaring, als ambulant hulpverlener en leidinggevende binnen crisisteams in de gespecialiseerde jeugdzorg maakt dat ik goed kan aansluiten bij de verschillende teams en organisaties aan wie ik training geef. Vanuit deze functies werk ik al jaren met al deze partijen samen of heb dit reeds jaren gedaan. Of het nu gaat om een wijkteam, de Jeugdbescherming of gespecialiseerde jeugdzorg samen onderzoeken we hoe zij bij kunnen dragen in de gefaseerde ketenaanpak.

Mijn expertise op het gebied van trainingen ligt bij het maken van woord en beeldverhalen, zorgen voor getraumatiseerde kinderen en veiligheidsplanning.

Overige informatie

Expertise Angelique van der Veen

  • Trauma
  • Veiligheidsplanning – Signs of Safety
  • Kindgesprekken
  • Woord en beeldverhalen
  • Complexe scheidingen

Angelique van der Veen

Registraties Angelique van der Veen

  • Kindbehartiger
  • SCHIP aanpak
  • CRKBO-trainer
  • Trainer Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Reacties van trainees

Words and pictures review

Jet Maijer

‘Hele handige training, inspirerend en zeker belangrijk voor in ons werk!’
Shera de Boer

Henny

Praktische training met goede voorbeelden en tips en tops. Relevantie voor de praktijk geef ik een 9. Of Angelique goed aansluit bij de kennis van de groep, vind ik lastig te beoordelen. Zelf vond ik haar zeer deskundig op het gebied van een netwerkberaad leiden. Het is een praktische training waarvan de theorie goed is in te zetten in de praktijk. Dit heeft het me opgeleverd: pauze inlassen om gedachte te ordenen, een raamwerk invullen, concrete afspraken met scholen maken, de risico uitspraak. Ga zo door!

Anne Ririhena

De training zorgt voor verheldering en veel extra tools om effectiever te gaan werken in casuïstiek waar onveiligheid een grote rol speelt.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.