Eric Sulkers

Eric Sulkers

Als trainer verzorg ik trainingen op het gebied van de bestrijding van kindermishandeling. Bij voorkeur worden deze trainingen gevolgd door een periode van supervisie of coaching. Alleen zo kan een team zich deze complexe methodieken echt eigen maken. Eric Sulkers

Het heeft mijn voorkeur te werken met organisaties die een verbintenis zoeken voor langere termijn, training met aansluitend supervisie. Zo heb ik bijvoorbeeld 5 jaar veel tijd doorgebracht bij twee organisaties: Sporen in België en Veilig Thuis West-Brabant. Ik ben beschikbaar voor in-company trainingen, coaching ‘on the job’, het meegaan met huisbezoeken en het leiden van een conflictueus familieberaad.

De rode draad van mijn werk en supervisie is altijd geweest om de veiligheid van de kinderen te vergroten door het betrekken van een beschermend netwerk van familie en vrienden rondom het kerngezin. Aangezien dit, in de meeste gevallen van (verdenking op) kindermishandeling, niet zo gemakkelijk is zijn alle vaardigheden uit motiverende-, oplossingsgerichte- en systemische gespreksvoering hiervoor nodig.

Ik geloof dat we de bestrijding van (verdenking op) kindermishandeling ECHT moeten integreren met therapie voor ouder en kind.

De laatste jaren (eerste vanuit de begeleiding van pubers met diabetes) en later als vrijgevestigd ADHD-behandelaar ben ik veel bezig met de begeleiding van ouders met behulp van de methodiek van het Geweldloos Verzet (Nieuwe Autoriteit), waarbij ook elementen uit de traumatherapie toepas om ouders te stabiliseren. Ook ben ik de methodiek Partnering for Safety (Samenwerken aan Veiligheid) gaan voorstaan waarbij voor mij belangrijk is dat elementen uit Geweldloos Verzet en Trauma Therapie ook kunnen worden geïntegreerd.

Als kinderarts ben ik rond 2006 actief geworden de jeugdzorg o.a. als lid van het indicatieorgaan van Bureau Jeugdzorg en als vertrouwensarts. Ik heb bij het AMK Zeeland Signs of Safety geïntroduceerd, en ben later projectleider geweest van het project om Signs of Safety gecombineerd met Familie Netwerk Beraden te brengen naar het CJG.

In Zeeland heb ik destijds een multidisciplinair interventieteam huiselijk geweld opgezet en tevens was ik initiator van het Veilig Start project.

Sinds 2016 werk ik samen met Bella Wisse, psycholoog, om de ‘Resolutions Therapy’ van Susie Essex vorm te geven bij zaken waar instanties en ouders vast zijn gelopen rond een ontkenning van een vermoeden van ernstige kindermishandeling.

Overige informatie

Expertise Eric Sulkers

  • Signs of Safety
  • Family Group Conferencing
  • Resolutions Approach
  • Partnering for Safety – Samenwerken aan Veiligheid
  • Geweldloos verzet / Nieuwe Autoriteit

Eric Sulkers