Evie Daniels

Evie Daniels

Ik ben GZ-psycholoog, trainer en trainingsacteur. Met veel liefde voor het werken met kinderen, gezinnen en volwassenen. Zowel in gesprekken met cliënten als in de trainingen, combineer ik diepgang met lichtheid en humor. Evie Daniels

Na ruime ervaring binnen het werkveld ben ik met veel enthousiasme steeds meer als trainer en trainingsacteur gaan werken. De liefde voor mijn vak komt altijd terug in de trainingen. Zowel in gesprekken met cliënten als in de trainingen, sluit ik zo goed mogelijk aan en combineer ik diepgang met lichtheid en humor.

Mijn werkervaring heb ik grotendeels opgedaan als GZ-psycholoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en later bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (het KJTC) in Haarlem. Ik heb veel samengewerkt met gezinnen en hun systeem om samen de veiligheid van kinderen te vergroten. Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk en werk ik als trainer en trainingsacteur binnen het sociaal domein, GGZ, onderwijs en het bedrijfsleven.

Als je oprecht nieuwsgierig bent naar de ander, levert dat zoveel op

Vanuit mijn werk als psycholoog en trainer/ trainingsacteur ben ik altijd bezig te ontdekken en begrijpen wat mensen beweegt. Waarom doen ze zoals ze doen? Mijn ervaring, ook in trainingen, is dat als we ons daar oprecht in verdiepen, we beter contact krijgen met ouders en kinderen. Op het moment dat het contact verbetert, durven mensen opener te zijn en is er meer beweging óf juist begrenzing mogelijk.

Ik zie hoe waardevol het kan zijn als deelnemers kunnen leren van het oefenen. Iedereen die met mensen werkt, komt gedrag tegen waar hij of zij allergisch of bang voor is. De neiging is vaak om dan heel hard te gaan werken of juist te gaan vermijden. Samen met deelnemers zoeken naar manieren om dat te veranderen, en daar meteen effect van te zien, vind ik het mooiste wat er is.

Voor TIMM Consultancy geef ik onder andere trainingen over gespreksvoering met kinderen en volwassenen over kindermishandeling. Maar ook over het Vlaggensysteem en traumasensitief werken.

Overige informatie

Expertise van Evie Daniels

  • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
  • Gesprekken met ouders over kindermishandeling
  • Oplossingsgericht werken
  • Werken met het Vlaggensysteem – seksuele ontwikkeling
  • Omgaan met psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek

Evie Daniels

Registraties Evie Daniels

  • BIG geregistreerd GZ-Psycholoog
  • Trainingsacteur in het bedrijfsleven (WWLA)
  • Master of Action Learning (WWLA Advanced)

Feedback van trainees over Evie Daniels

“Ik wil je ontzettend bedanken voor de prikkelende trainingsdagen en de leuke en inspirerende manier waarop je deze met ons hebt vormgegeven. Ik heb ervan genoten”

“Ik had nooit gedacht dat werken met een acteur zo leuk kon zijn!”

“Evie laat het je echt voelen, ik snap die moeder nu veel beter”

Reacties van trainees

Rosaline Schuit

Evie heeft veel kennis van de theorie. Zij weet de vragen die wij vanuit de praktijk hebben snel op te pakken en uit te spelen met haar mede trainer, hierdoor wordt duidelijk wat er bij beide partijen gebeurt en kunnen wij er met een helicopterview naar kijken om zo in de praktijk verder te komen. Ze geeft de groep de ruimte en sluit aan bij de behoefte van de groep. Ze pakt de energie van de groep goed op en weet op de juiste momenten een pauze in te lassen of energie in de groep te gooien. Ik vind de oprechtheid en openheid van de trainster erg fijn en dit zorgt ervoor dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt. Ook geeft zij voorbeelden uit haar eigen ervaringen wat er voor zorgt dat wij een helder voorbeeld hebben.
Simone Westra

Simone Westra

Deze training sloot het meest aan voor mijn gevoel bij de dagelijkse praktijk in het wijkteam. Praktisch en pragmatisch. Gezonde balans tussen theorie en praktijk. Ik heb weer handvaten gekregen om gesprekken met bewoners beter te kunnen voeren. Toptraining voor medewerkers Sociale Wijkteams.
Ellen Wennekers-Schambach

Ellen Wennekers-Schambach

‘Ik heb veel verschillende trainingen, workshops en cursussen gevolgd. Niet eerder was de inhoud zo goed aangesloten op de praktijk. Wat voor mij vooral werkte waren de praktische handvatten die ik mee kreeg om het geleerde ook zelf in de praktijk toe te gaan passen. Handzame vragen om een “ja maar” te pareren in de volgende training en nu ook weer handige voorbeelden uit ‘de onzichtbare koffer’. Ik ga meer uitvragen, breder eerste gesprekken voeren. De trainer is duidelijk zeer ervaren in de materie’.
Denise Schoor

Denise Schoor

‘Evie heeft veel kennis en geeft bruikbare praktijkvoorbeelden. Hele fijne afwisseling: film, rollenspel, ruimte om eigen casussen in te brengen. Het heeft mij bewust gemaakt van mijn eigen houding en woordkeuze (taal) en het effect hiervan op het kind door de o.a. het rollenspel. Ik heb nu kennis over verschillende methodieken die je kunt gebruiken tijdens een gesprek met een kind en weet hoe je rekening houdt met de ontwikkelingsfase van het kind.’
Kim van Balgoijen

Kim van Balgoijen

‘Veel inzicht gekregen in gespreksvoering met kinderen/jongeren, welke tools helpend kunnen zijn en hoe je jezelf als professional kan positioneren. Hele waardevolle concrete voorbeelden welke helpend en toepasbaar zijn voor de praktijk. Compliment voor de manier waarop theorie, praktijk en oefenen met acteur met elkaar zijn verweven!’
Bregje Franken

Bregje Franken

De training heeft me een goede basis gegeven voor gesprekken met kinderen. Ik ga ermee aan de slag.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.