Johanna Hommenga

Johanna Hommenga

Voor TIMM Consultancy geef ik trainingen over veiligheidsplanning aan medewerkers binnen verschillende organisaties in het sociaal domein. Medewerkers die te maken hebben met minderjarigen en/of volwassenen, waarvan hun veiligheid onvoldoende gewaarborgd is of die het risico lopen om in de knel te komen. Johanna Hommenga

De veiligheid van cliënten wordt vergroten vanuit ideeën van de betrokkenen zelf. Tijdens trainingen gaat het dan ook om het stellen van de juiste vragen en oprecht geïnteresseerd zijn in de ander, gesprekstools kunnen daarbij ondersteunend zijn. Dit betekent werken vanuit een oplossingsgerichte benadering, waardoor de ontwikkeling en veiligheid van cliënten beter gewaarborgd kan worden en de samenwerking zoveel mogelijk behouden blijft. Dit vergroot de veiligheid van de minderjarigen en het werkplezier van de professional.

Verbinding maken door het stellen van vragen

Naast mijn werk als trainer vanuit mijn bedrijf HannaH training en coaching en het werk bij TIMM Consultancy, werk ik bij Jeugdbescherming Noord als jeugdbeschermer. Ik heb gewerkt als groepsleider (LVB-problematiek), groepswerker bij een Boddaert centrum, onderzoeker bij het AMK/Veilig Thuis en als praktijkbegeleider bij de jeugdbescherming. Hier ben ik ook door Andrew Turnell getraind in de werkwijze Signs of Safety.

Als rode draad in mijn professionele houding zie ik verbinding maken met de ander door het stellen van vragen. Hierdoor betrokkenheid tonen en opmerkzaam zijn op de krachten en oplossingen die de personen zelf aandragen, zodat zij zelf oplossingen vinden voor de problematiek die bij hen speelt.

Overige informatie

Expertise Johanna Hommenga

  • (gedwongen) hulpverlening
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Signs of Safety / veiligheidsplanning
  • Samenwerken aan Veiligheid
  • Oplossingsgericht Werken

Johanna Hommenga

Registraties Johanna Hommenga

  • SKJ geregistreerd
  • CRKBO-docent

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.