Klariena Bouma

Professionele autonomie

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. Dat is een quote die bij mij past in het werkveld en tijdens mijn trainingen. Door te ervaren leer je. Dit is dan ook iets wat ik in mijn trainingen erg belangrijk vind; ervaren door te doen. Klariena Bouma

Naast mijn werk als trainer ben ik ook als trainingsacteur werkzaam. Oefenen, ervaren en durven te leren is van belang in ons werk. Wij als (jeugd)professionals geven dit altijd aan bij de jongeren, “blijven oefenen”. Dit geldt ook voor ons als professionals en dit gebruik ik dan ook in mijn trainingen. Ik zorg ervoor dat we interactie met elkaar hebben.

Als trainer en acteur binnen het sociaal domein zorg ik voor een prettige, positieve sfeer, waarbinnen ik contact maak, verbindingen leg op en op die manier mijn kennis, kunde en ervaringen kan delen met andere (jeugd)professionals. Mijn doel is om op die manier samen bij te kunnen dragen aan de verbeteringen binnen het sociaal domein.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van de jeugdhulpverlening en binnen het sociaal domein, onder andere als ambulant & systeem begeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker binnen verschillende gemeenten.

Brede ervaring

Ik heb op alle vlakken van uitvoering, coördineren en regie houden binnen de jeugdhulpverlening en het sociaal domein de nodige ervaring en kennis opgedaan.
Mijn expertise en passie ligt op het gebied van jeugd met daarbij mijn specialisme op gebied van Autisme Spectrum Stoornis. Daarnaast komt de kennis en ervaring op gebied van gemeentelijk beleid, het verbeteren van werkprocessen en het coachen/begeleiden van collegae om de kwaliteit te verbeteren.

Mijn kracht zit in mijn enthousiasme voor de sector, de positieve benadering van de verschillende onderwerpen, veranderingen te weeg kunnen brengen en samen met professionals de kwaliteit willen verbeteren.

Overige informatie

Expertise Klariena Bouma

  • De Jeugdwet
  • Het sociaal domein en de jeugdprofessional
  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • ASS (Autisme spectrum stoornis)
  • Hoogbegaafdheid,
  • Gedragsproblematiek (jeugd)

Klariena Bouma

Registraties Klariena Bouma

  • SKJ geregistreerd
  • CRKBO docent
  • Lid van BPSW

Reacties van trainees

Shera de Boer

Shera de Boer

Klariena heeft een ontzettende leuke en afwisselende training gegeven. Wat gezien wordt als een erg pittige stof heeft zij luchtig weten te maken. Het heeft mij meer inzicht gegeven in wat de tuchtrecht is, wie daarbij betrokken zijn en waar bijvoorbeeld een klacht aan moet voldoen. Ook heb ik geleerd dat er verschillende werkkaarten bestaan vanuit de richtlijnen jeugdhulp.
Jeannette Veldman

Jeannette Veltman

‘Het was een zeer informatieve training met een goede balans tussen theorie en praktijk. Het heeft mij weer meer kennis opgeleverd en een stuk bewustwording van de inbedding in de praktijk. Het even kunnen stilstaan bij de complexe maar ook uitdagingen van het dagelijkse werken als gezinswerker was erg waardevol.’
Esther Velema

Esther Velema

‘Klariena gaf de cursus op een vrolijke en inspirerende wijze en sloot goed aan bij de individuele werksituaties en wat bovenal erg enthousiast en hield rekening met iedereen zijn spanningsboog. Een mooie training die zorgt voor een stukje bewustwording betreft het vak dat ik uitoefen. Klarien is een abevlogen docente!’
Karin Mol-Bollen

Karin Mol-Bollen

‘Meer kennis over hoe ik mijn dossiers moet bijhouden, en ook het verschil met werkaantekeningen die ik apart moet houden, maar dat is juist prettig. Onverwachts een interessante cursus’
Erica Hensing

Erica Hensing

‘Meer en betere kennis over dossieropbouw en wat er wel of niet in hoort te staan en hoe lang e.e.a. bewaart moet worden. Ook duidelijke info over welke afwegingen hierbij een rol spelen. Ook weer een heel stuk bewustwording. Klariena is een fijne trainster die weet waar ze het over had’
Annelotte Mica

Annelotte Mica

Een opfriscursus die me ook wel oplettend heeft gemaakt. Wat doe je wel en wat niet, plus waar moet je extra op letten.
Erica Hensing

Ilse ten Have

Klariena heeft een inspirerende energie. Er is een goede balans tussen theorie en oefeningen. Klariena maakt dat de stof minder taai aanvoelt, de vertaalslag naar de praktijk is zo gemakkelijk gemaakt. Ik heb de beroepscode weer wat scherper. Het moreel beraad vond ik erg interessant! We mogen ons bewust zijn van onze dilemma’s en hoe dat komt.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.