Margreet Timmer

Margreet Timmer

Margreet Timmer

Als eigenaar en directeur van TIMM Consultancy, ontwikkel en verzorg ik trainingen en coaching aan professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd.  Daarnaast bied ik als mediator en Kindercoach begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen ouders na scheiding en breng ik samen met de kinderen in kaart hoe zij de situatie ervaren.

Vanuit mijn werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening, later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en nu als Kindbehartiger en mediator weet ik als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Deze werkervaring gebruik ik tijdens mijn trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers ervaren hoe een en ander er in de praktijk uit ziet.

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over gebeurtenissen in hun leven

De laatste jaren heb ik mij steeds meer verdiept in scheidingsproblematiek. Steeds vaker werd casuïstiek ingebracht waarbij de strijd van de ouders iedereen om hen heen meesleept in het conflict en de, soms jarenlange, strijd. Als projectcoördinator was ik betrokken bij het project ‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’ in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier waarop mensen weer met elkaar verder kunnen. Daarom kun je ook voor mediation en Kindbehartiging bij mij terecht.

Binnen TIMM consultancy verzorg ik met name trainingen over Veiligheidsplanning en gespreksvoering.

Ik heb 12 jaar gewerkt als pedagogisch medewerker op een leefgroep voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Tijdens het groepswerk heb ik mij gericht op de begeleiding van kinderen met seksueel misbruik ervaringen. Samen met een collega heb ik ook verwerkingsgroepen geleid voor meiden na seksueel misbruik ervaringen.

Daarna heb ik, ook weer 12 jaar, gewerkt bij Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Eerst als gezinsvoogd en later als projectlid binnen het Highrisk team dat zich bezig hield met de implementatie van Signs of Safety binnen de organisatie.

Overige informatie

Expertise Margreet Timmer

 • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
 • Samenwerken aan Veiligheid – Signs of Safety – Veiligheidsplanning
 • Resolutions Approach
 • Complexe scheidingen
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signaleren Kindermishandeling
 • Hulpverlening na seksueel misbruik
 • Oplossingsgericht werken
 • Traumasensitief opvoeden

Margreet Timmer

Registraties Margreet Timmer

 • SKJ geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional
 • NOBTRA trainer
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Begeleider Mattenspel
 • Begeleider Mijn Leven
 • Trainer Zorgen voor getraumatiseerde kinderen
 • Hobeon erkent trainer aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

NOBTRA logo   Faq Docenten   Hobeon

 

Reacties van trainees

Annette Mullin review training Words and Pictures recensie

Annette Mullin

Ik vond het een leerzame cursus die met enthousiasme en ervaring werd gegeven, we werden goed meegenomen in de stof en de trainster wist de aandacht en interesse vast te houden en alle collega’s kijken terug op een leuke, moeilijke maar uitdagende cursus en we gaan er mee aan de slag.

Ingrid Raymakers

Ik ben echt onder de indruk van de kennis van de trainster Margreet. Dit was de verdieping waar ik al zo lang naar op zoek was. Enorm bedankt en tot een volgende cursus!
Jeannette Veldman

Cécile Folio

Ondanks dat ik niet dagelijks te maken krijg met veiligheidsplannen maken en meer in het voorveld zit, is de informatie erg nuttig om te weten en kan ik her en der kennis en tools toepassen. Het wat een fijne training met veel kennis van de trainster. Ik ben weer kennis en inspiratie rijker. De training heeft mij vooral tools en kennis gegeven over het werken aan veiligheid, maar ook in het algemeen voor het in gesprek gaan bij moeilijke onderwerpen. Daarnaast was de denkwijze van Margreet inspirerend en dit neem ik ook zeker mee!

Marloes Koldemeule

Ik vond de training zeer waardevol. Kindermishandeling is een belangrijk terugkerend onderwerp in mijn werkzaamheden, en dus zeer relevant voor de praktijk. Je merkt aan de trainer dat ze weet waar ze het over heeft, ze kan goed uitleggen met mooie voorbeelden en aansluiten bij de verschillende typen mensen die de training volgen (van begeleiding tot gezinsprofessional tot gedragswetenschapper). Wat de training mij opgeleverd heeft is: Een manier van kijken naar de toekomst , een manier van vragen stellen zonder oordelend te zijn, altijd kijken naar mogelijkheden, altijd opnieuw overwegen wat is veiligheid en dat dit in relatie staat tot jouw eigen normen en waarden en hoe je zelf bent opgevoed.
Hazari Cetinkaya

Hazari Cetinkaya

Iedereen in de hulpverlening moet op de hoogte zijn over de veiligheid en veiligheidsplan. Als je een casus holistisch wil aanpakken, veiligheid is een must. Margreet is een professional
Nynke Boomsma

Nynke Boomsma

‘Margreet heeft heel veel ervaring en kennis waardoor de casuïstiek die werd ingebracht kon worden gekoppeld aan de theorie. Hele praktijkgerichte training met veel voorbeelden en toepassingen. Een hele fijne manier van werken. De training heeft mij opgeleverd dat ik door de opgedane kennis mij zekerder voel om met gezinnen te werken aan duurzame veiligheid.’
Anette van Nugteren

Anette van Nugteren

De training woord en beeldverhalen zorgt voor inspiratie en kennis. Fijn om te ontdekken wat ik voor mijn doelgroep kan inzetten en hoe ik dat kan doen.

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.