Marije Mulder

Marije Mulder

Tijdens het geven van mijn trainingen probeer ik iedereen bewust te maken van zijn eigen kracht en op welke wijze je dit in kunt zetten als instrument in het werkveld. Marije Mulder

— “Do what you can, with what you have, where you are.” —

In het werk als hulpverlener kun je soms voor hete vuren komen te staan en moet je direct handelen om de veiligheid van een kind te waarborgen. Geen gemakkelijke klus.

Door mijn werkervaring bij Kenter jeugdhulp in het SAFE team weet ik hoe ingewikkeld sommige casuïstiek kan zijn en kom hier dan ook dagelijks mee in aanraking. Sommige casussen worden door meerdere disciplines ervaren als “een hete aardappel” die niemand wil vasthouden. Maar wat kan je doen als deze “hete aardappel” in jouw handen beland?

Signs of Safety

Binnen het SAFE team werken we vanuit de basis met de methodiek “Signs of Safety”. We krijgen te maken met complexe zaken rondom kindermishandeling in de breedste zin van het woord zoals seksueel misbruik, verwaarlozing, ontkennende daders en complexe- of vechtscheidingen.

In mijn trainingen wil ik de deelnemers laten zien hoe je een ingewikkelde situatie in stukjes kunt knippen en stap voor stap kunt gaan kijken hoe je de veiligheid van een kind/gezin kan vergroten.
Voor mij als trainer is het belangrijk dat er een veilige en positieve sfeer is tijdens de training. Ik maak verbinding met de deelnemers en aan de hand van praktijkvoorbeelden geef ik handvaten mee voor hun eigen praktijk. Dit met als doel te laten zien hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt stoppen, maar ook een ouder weer ouder kunt laten zijn.

Ik ben van nature iemand die goed kan aanvoelen wat voor sfeer er in een groep hangt en zal hier dan ook op inspelen om te zorgen dat de training aansluit op de groep. Het is belangrijk dat deelnemers de deur uit gaat met het gevoel dat ze handvaten hebben die ze in kunnen zetten in hun dagelijkse werkzaamheden.

Over Marije Mulder

Ik ben opgegroeid in Afrika, Ivoorkust en Kenia. Door mijn achtergrond ben ik al op jonge leeftijd met verschillende culturen en racisme in aanraking gekomen. Dit zorgt ervoor dat ik niet snel oordeel, open minded ben en een situatie vanuit verschillende hoeken kan bekijken. Mijn passie voor dit werk komt voort uit het, al op jonge leeftijd, zien van kinderen die wees waren of er alleen voor stonden. Geen kind zou er alleen voor moeten staan.

Ik werk vanaf mijn 19e in de crisis jeugdzorg. Dit is begonnen bij de crisisopvang voor kinderen die uit huis geplaatst werden. Daarna ben ik onderdeel geweest in het opzetten van een crisis opvang voor moeders met kinderen die dakloos waren, als gezinshuismedewerker binnen een gezinshuis en nu als crisis ambulant jeugdhulpverlener in de begeleiding van gezinnen en kinderen in onveilige situaties. Daarnaast sluit ik aan bij het MDA++ (De Multidisciplinaire Aanpak). Een team van deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een gezamenlijke analyse en plan maakt en uitvoert om structureel geweld te stoppen. Het MDA++ voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. De cliënten beslissen mee.

Binnen de jeugdhulpverlening zie ik hoe vaak de stem van het kind verloren gaat. Vaak gebeurt dit niet bewust maar komt dit door de complexe problematiek/ multi-problem/problematiek bij de ouders die er speelt. Mijn expertise ligt bij het bespreekbaar maken van ingewikkelde onderwerpen, maken van woord- en beeld verhalen (een uitleg aan het kind), het maken van veiligheidsplannen en het houden van netwerkberaden zodat de veiligheid binnen het gezin wordt vergroot.

Overige informatie

Marije Mulder

  • Veiligheidsplanning – Signs of Safety
  • Kindgesprekken
  • Woord en beeldverhalen
  • Trauma
  • MDA++ (De Multidisciplinaire Aanpak)

Marije Mulder

  • SKJ- geregistreerd jeugdprofessional