Meta Kuipers

Meta Kuipers

Als trainer vind ik het belangrijk om een omgeving van samenwerken te creëren; sleutelbegrippen hierbij zijn reflectie, kennisoverdracht en dialoog. Samen weten we immers meer. In mijn trainingen wil ik vormgeven aan hoe we willen dat er met kinderen, ouders en professionals gewerkt wordt: de expertise van de professional inbrengen als algemene kennis en samen met de hulpvragers kijken of en hoe het kan helpen in de dagelijkse praktijk zodat ouders zich zekerder voelen en kinderen zich veiliger en vertrouwder. Meta Kuipers

Hierin zijn voor mij de oplossingsgerichte benadering en de systeembenadering leidend:

‘ Wat is de goede reden achter iemands gedrag?‘ ‘Stap in de schoenen van de ander’:

Wanneer we de ander begrijpen komen we tot interventies die echt aansluiten.

Mijn kracht ligt in het verbinden, motiveren en inspireren tot reflectie. Hierin zijn concretiseren (wat bedoel je precies, hoe ziet het er uit) en checken (sluit ik nog aan) leidende vragen die zorgen voor aansluiting. Contact aangaan, duidelijk zijn over de zorgen en krachten van ouders en kinderen, helder over de bedoeling van je handelen en werken vanuit de common ground dat ieder het beste wil voor de kinderen zijn voor mij de basale elementen.

Als pedagoog heb ik gewerkt in de FIOM-vrouwenopvang en bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik heb in deze organisaties gewerkt als gedragswetenschapper en ben daarnaast ook altijd bezig geweest met methodiekontwikkeling. Als docent op de Hogeschool Utrecht heb ik de methodiek oudergericht pedagogisch advies ontwikkeld, die wordt gedoceerd op verschillende opleidingen. Dit is uitgangspunt voor de ouderbegeleiding in mijn eigen praktijk. Mijn huidige functie als gedragswetenschapper/trainer bij de jeugdbescherming aan vluchtelingen inspireert me om mijn perspectief verder te verruimen: hoe versterken we de veerkracht van dit kind, dit gezin in een vluchtelingencontext?

Overige informatie

  • Samenwerken met ouders
  • Signs of Safety
  • Intercultureel opgroeien/opvoeden
  • Oplossingsgericht werken
  • Intervisie
  • Systemisch werken met gezinnen

Meta Kuipers

  • GZ psycholoog
  • CRKBO docent

Boek; Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren geschreven door Meta Kuipers en Sonja Ehlers

Dagelijks worden hulpverleners benaderd door ouders voor advies bij opvoedingsproblemen. De hulpverlener kan dan kiezen voor de rol van deskundige en de ouder een oplossing of een advies voor het probleem aan de hand doen. De hulpverlener kan echter ook besluiten samen met de ouder naar een antwoord op de opvoedingsvraag te zoeken en in dat proces de opvoedingsdeskundigheid en ervaringen van de ouder te betrekken.

Voor deze aanpak kiezen Meta Kuipers en Sonja Ehlers in dit boek met hun methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren. Uitgangspunt is dat het pedagogische advies meer over de ouder gaat dan over het kind. De hulpverlener helpt de ouder inzicht te krijgen in de eigen specifieke opvoedingssituatie. Indien nodig komt de hulpverlener met algemene pedagogische deskundigheid waarmee dat inzicht wordt vergroot. Doel is dat de ouder zelf, op basis van eigen ervaringen, met handelingsmogelijkheden komt, die voor zijn/haar situatie geëigend zijn.

Het opvoedingsadvies dat uit deze samenwerking tussen hulpverlener en ouder resulteert, sluit – beter dan een algemeen advies – aan bij de specifieke opvoedingsvraag en de handelingsmogelijkheden van de betrokken ouder.

In dit boek worden de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren systematisch beschreven; toegelicht met voorbeelden met bijzondere aandacht voor houdingsaspecten. Dat laatste, gecombineerd met de beschrijving van allerlei nuttige instrumenten, maakt dit boek voor elke hulpverlener in opleiding en praktijk tot een zeer waardevol en bruikbaar naslagwerk. Niet alleen een praktische aanrader voor hulpverlener bezig met pedagogisch advies, maar ook professionals die in een andere context (school, consultatiebureau, jeugdbescherming) met ouders werken biedt het bruikbare handvatten.

Het boek bestel je via SWP

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.