Nick Bisschops

Nick Bisschops

Als praktijkhouder van NIBIS behandel ik zowel volwassenen, kinderen, gezinnen en paren, verzorg ik trainingen en geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding( PIOG’s). Om de veiligheid te waarborgen werk ik vanuit het gedachtengoed van Samenwerken aan Veiligheid (Partnering for safety) en Signs of Safety. Nick Bisschops

Bij trauma gerelateerde problematiek maak ik gebruik van EMDR. Als het om andersoortige problemen gaat, zoals depressie, relatieproblematiek, fasen-problematiek, borderline dan worden deze bij voorkeur benaderd vanuit een systeemtherapeutische en oplossingsgerichte benadering.

Als GZ- psycholoog heb ik een jarenlange ervaring in het begeleiden en behandelen van gezinnen en kinderen met gedragsproblemen binnen verschillende jeugdhulpverleningsinstellingen en de GGZ. Binnen de jeugdbescherming en de gezinspsychiatrie heb ik het oplossingsgerichte werken in een niet vrijblijvend kader nog meer vorm kunnen geven. Ik heb zowel intern als extern regelmatig trainingen Oplossingsgericht werken en Partnering for Safety gegeven, hulpverleners gecoacht en lezingen gegeven. Sinds 2012 werk ik voor TIMM Consultancy waar het gaat om trainingen ‘Samenwerken aan Veiligheid’ en trainign over Psychiatrische ziektebeelden.

Een goede samenwerking met de cliënt maakt effectieve hulp mogelijk.

Na de opleiding tot GZ psycholoog heb ik ook de opleiding tot systeemtherapeut gedaan. Deze systeem therapeutische achtergrond  heb ik als helpende aanvulling ervaren in de benadering van gezinnen en in het begrijpen van de context van gezinnen en de impact daarvan op het proces dat gezinnen doorlopen. Sinds 1989 werk ik in de hulpverlening; als GZ psycholoog op leefgroepen, werkbegeleider en gedragsdeskundige bij de jeugdbescherming, behandelcoördinator / hoofdbehandelaar bij de Gezinspsychiatrie, en als GZ-Psycholoog bij een GGZ instelling.

Binnen de Jeugdbescherming ben ik getraind om het oplossingsgerichte werken binnen een gedwongen kader vorm te geven. (Signs of Safety van Andrew Turnell, Resolutions Approach van Susie Essex en Partnering for Safety van Sonja Parker). Naast de coachende rol vanuit mijn positie als gedragswetenschapper, heb ik ook zelf casussen uitgevoerd om me de methodiek goed eigen te maken en zelf ervaring op te doen met de feitelijke uitvoering. Nick Bisschops

Overige informatie

Expertise Nick Bisschops

 •  Samenwerken aan Veiligheid
 • Signs of Safety
 • Oplossingsgericht werken
 • Beroepsgeheim, voor Jeugdhulp
 • Resolutions Approach o.a. Word and Pictures en Simular but Different
 • Werken met een Systeem Therapeutische visie
 • Geweldloos verzet

 

  Nick Bisschops

Expertise Nick Bisschops

 • GZ Psycholoog BIG registratie
 • Psychodiagostische aantekening
 • EMDR Therapeut VEN
 • VIPP-SD ondersteuner
 • Systeemtherapeut registratie NVRG
 • Emotional Availability Registratie Scale, registratie
 • Supervisor

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.