Sacha Matse

Sacha Matse trainer professionele standaarden

Mijn naam is Sacha Matse. Ik ben trainer in de aanpak van huiselijk geweld,
kindermishandeling, professionele standaarden en beroepsethiek.

Als je gelooft dat je het kan, ben je al halverwege.

Achtergrond:
Ik heb 15 jaar bij Veilig Thuis gewerkt en ben hier onderzoeker, triagist, werkbegeleider en
teamleider geweest. In 2020 heb ik besloten om die kennis en ervaring om te zetten in het
werken als trainer. Dat was vlak voor de corona tijd begon. In die tijd lag het trainingswerk stil
en ben ik de opleiding POH GGZ gaan volgen die ik later kon combineren met het
trainersvak. Gelukkig kwamen de trainingen weer op gang op afstand en online. Inmiddels
geef ik alweer enkele jaren (live en online) trainingen aan professionals (en vrijwilligers) die
in aanraking komen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Ook ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als trainer en adviseur aanpak huiselijk
geweld in het preventieteam van Moviera. Dit is een organisatie die advies, hulp en onderdak
bij huiselijk geweld voor mannen en vrouwen.

Naast het geven van trainingen geef ik intervisie binnen een Hogeschool en aan
medewerkers van Veilig Thuis en coach ik individuen. Mijn specialisatie in het coaching is het
werken met mensen die last hebben van stress, overspannenheid of burn-out zijn. En soms
werk ik nog wel eens (in rustige tijden) een paar maanden als invalkracht POH GGZ bij
huisartsenpraktijken waar allerhande problematieken voorbij komen.

Hoe zien mijn trainingen eruit:
Mijn focus ligt momenteel vooral op het geven van trainingen aan professionals die
werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Het voordeel is dat ik het lokale veld goed ken en
veel casuïstiek heb gedraaid, dus ik weet hoe de praktijk werkt en heb veel eigen
voorbeelden om de stof levendig te maken.

Ik heb zelf veel trainingen in mijn tijd bij Veilig Thuis gehad en neem hieruit mee wat voor mij destijds werkte. Dit houdt in dat ik wil dat een training als nuttig wordt ervaren (maar ook leuk en interactief). Ik zal daarom altijd kijken hoe ik aansluiting kan vinden met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Ik vind het leuk om de theorie met de praktijk te verbinden. Ik wil deelnemers (nog) meer handvatten geven zodat ze eigen doelen kunnen bereiken en problemen worden verkleind. Immers als je gelooft dat je het kan, ben je al halverwege. Dit doe ik oa. door mijn trainingen interactief en doelgericht te maken met aandacht voor veiligheid. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen en er is altijd ruimte voor eigen inbreng of eigen casussen en interactie.

 

Overige informatie

Expertise Sacha Matse

 • Kindermishandeling
 • Partnergeweld
 • Ouderenmishandeling
 • Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (SKJ geregistreerde training)
 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Mensenhandel
 • Schadelijke Traditionele Praktijken
 • Professionele waarden/Richtlijnen Jeugdzhulp/Beroepscode/Tuchtrecht/Beroepsethiek
 • Burn-out (preventie)

Registraties Sacha Matse:

 • NOBTRA
 • STIR
 • TrainersHuiselijkGeweld.nl
 • Landelijk Netwerk Veilig Thuis
 • Landelijke Vereniging POH GGZ
 • CRKBO (in aanvraag)

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.