Sharlon Silvano

Sharlon Silvano

Als trainer vind ik het belangrijk dat er goede kennisoverdracht plaatsvindt. Hier zet ik mij voor in door tijdens het trainen zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende persoonlijkheden en leerstijlen. Ik verzorg mijn trainingen op een nuchtere uitdagende en speelse manier en breng door middel van humor graag plezier aan in het leren zodat deze naast een prettige opleidingsdag blijvende veranderingen mogelijk maakt.

Naast het verzorgen van trainingen ben ik coach en heb mij naast het bieden van personal- en loopbaan coaching gespecialiseerd in stress en burn-out coaching. Reden hiervoor is dat ik veel mensen om mij heen vaak plotseling heb zien uitvallen door de gevolgen van stress, vermoeidheid en depressieve klachten. Gevolg hiervan is dat veel jeugdhulpverleners de jeugdzorg verlaten en als er niets verandert leidt dit in de toekomst tot een te kort aan jeugdprofessionals.

“Als we samenwerken is het resultaat meer dan de som der delen”

Als afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik ruim 12 jaar actief geweest binnen de jeugdzorg. Van groepsleider op gesloten en besloten groepen, ambulant jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer voor alleenstaande minderjarige asielzoekers tot gedetacheerd consulent jeugd bij verschillende gemeenten.

De jeugdzorg voelde voor mij altijd al als een roeping en heb een bijzondere affiniteit met het vak en de doelgroep. Hierdoor heb ik mijzelf tijdens mijn loopbaan goed leren kennen en ontwikkeld, waardoor ik doorgaans veel voldoening uit het werk heb gehaald. Dit neemt niet weg dat het door omstandigheden als een hoge werkdruk en emotionele belasting soms lastig kan zijn om in evenwicht te blijven en je energiek te voelen.

Ik ben vastberaden om mijn kennis en ervaring over te dragen, anderen uit te dagen en waar nodig te ondersteunen om een goede jeugdprofessional te worden. Dit met als doel om duurzame en gezonde inzetbaarheid te bevorderen en daarmee de continuïteit in de hulp en zorg aan minderjarigen te waarborgen.

Overige informatie

Sharlon Silvano

 • Professionele standaarden
 • De jeugdwet en het sociaal domein
 • Burn-out (preventie)
 • Residentiële jeugdzorg
 • Teamontwikkeling
 • Oplossingsgericht werken

Sharlon Silvano

Sharlon Silvano

 • NOBCO
 • Global code of ethics
 • Nobtra erkende trainer
 • SKJ geregistreerd jeugdprofessional
 • CRKBO (in aanvraag)

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.