Summer Koster

Summer Koster – Goed genoeg opvoederschap

Als trainer en intervisie begeleider vind ik het heel belangrijk om een inspirerende omgeving te creëren, met veel ruimte voor reflectie, dialoog en kennisoverdracht. Hiervoor gebruik ik zo veel mogelijk creatieve en speelse werkvormen. Summer Koster Summer Koster

Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn de bouwstenen voor mijn manier van werken. Mijn ervaring als pedagoog en veranderkundige in het sociaal domein gebruik ik om herkenbare en actuele casuïstiek in te brengen.

In mijn werk heb ik veel oog voor de mogelijkheden en contouren van de jeugdwet en altijd aandacht voor alle betrokkenen binnen kwetsbare gezinnen en volwassenen. Het inspelen op “onveiligheid”, de richtlijnen jeugdhulp, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals spelen een belangrijke rol in de professionalisering van de jeugdprofessional.

Naast kennisoverdracht; het leren, moet het vooral ook inspirerend zijn om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen

De professionele standaarden en ethische aspecten van de beroepspraktijk komen tijdens mijn trainingen regelmatig aanbod. Ik vind het altijd heel boeiend om de ethische kant van ons werk te bespreken en nodig de groep graag uit tot een dialoog. Dat houdt ons allemaal scherp!

Overige informatie

Expertise van Summer Koster

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Richtlijnen jeugdzorg
 • Beroepscode en tuchtrecht / professionele standaarden
 • De jeugdwet
 • Oplossingsgericht werken
 • Intervisie en samen leer bijeenkomsten
 • Resultaatgericht werken in de jeugdhulp
 • Transformeren in het sociaal domein

Summer Koster

Registraties van Summer Koster

 • CRKBO docent
 • SKJ geregistreerd

Reacties van trainees

Amanda van Dam

Amanda van Dam

Opfrissing van mijn kennis en handvatten om direct toe te passen in de praktijk. Daarnaast bewustwording van wie ik ben als professional en waar ik voor sta. Inhoudelijk goed en actueel, een geweldige trainer die met veel passie en kennis iedereen weet te inspireren.
Milka Hut

Milka Hut

‘Tools om je casussen naast te leggen en met collega’s meer breed én verdiepend te kijken. Het kost meer tijd maar je gaat ook meer onderbouwd te werk. De training wordt gegeven door een ontzettend enthousiaste en inspirerende vrouw, wat de training nog leuker en boeiender maakt!’
Training Kwetsbaar gezin, goed genoeg ouderschap
Jelena van de Wouw

Jelena van de Wouw

De training heeft mijn kennis vergroot over beroepsethiek en tuchtrecht. Weer een stukje extra bewustwording gecreëerd en enthousiast gemaakt voor andere trainingen bij TIMM Consultancy

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.