Willemijn Koolhaas

Willemijn Koolhaas

Voor TIMM Consultancy verzorg ik trainingen over veiligheid aan Sociaal Wijkteams. Mijn specialisme is het generalistisch en integraal werken van sociaal professionals binnen het Sociaal Domein. Mijn aandachtsgebied binnen TIMM Consultancy is ouderenmishandeling.

Mijn kracht ligt in het brengen van een enthousiaste energie in de ruimte. Hierbij heb ik aandacht voor veiligheid van de deelnemers om daarmee deelnemers te stimuleren tot verandering en/of uitbreiding van hun professioneel handelen.

Als trainer en coach sluit ik graag aan bij de vraag van de professional. Voor mij is juist ook het bevorderen van reflectie van groot belang in mijn trainingen. Daarnaast draag  ik graag een stuk kennis over en richt ik me op het trainen van vaardigheden.

Stilstaan om vooruit te komen

Mijn meerwaarde in een training is de praktische ervaring die meebreng in het werken met veel multi-problematiek en in het bijzonder met complexe problematiek rondom ouderen. Dit is een combinatie van zelf opgedane ervaring als ouderenadviseur, als werkbegeleider en begeleider van casuïstiekbesprekingen binnen de sociale wijkteams.

Het parallelle proces van het bevorderen van empowerment bij de inwoner inclusief zijn/haar systeem en juist ook dat van de professionals werkzaam in het Sociaal Domein stimuleert mij enorm. Door het stellen van vragen probeer ik deelnemers hun eigen oplossingen te laten vinden voor de praktijkvraagstukken. Ik geloof in de groeimindset en de deskundigheid van de professionals in het Sociaal Domein.

Overige informatie

Willemijn Koolhaas

  • Generalistische en integraal werken
  • Methodiek Dichterbij
  • Teamcoach
  • Begeleider gestructureerde casuïstiekbespreking

Willemijn Koolhaas

  • CRKBO
  • STIR – Stichting voor professioneel begeleiders