fbpx

Veiligheidsplanning

In onze opleidingen rondom veiligheidsplanning in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling richten we ons op het in kaart brengen van gebeurtenissen uit het (recente) verleden. Om zo veiligheid in de (nabije) toekomst te creëren. Samen met gezin en netwerk van familie, vrienden en professionals wordt gekeken naar zorgen en krachten.

Zorgen en krachten

Bij zorgen gaat het om momenten waarop het ouders niet lukte om goed voor hun kinderen te zorgen. En bij krachten wordt in kaart gebracht wat de momenten zijn geweest waarin het wel lukte om goed voor de kinderen te zorgen. Daarnaast is er oog voor risicofactoren en sterke kanten en hulpbronnen van het gezin.

We bieden verschillende trainingen aan om professionals te ondersteunen bij het maken van veiligheidsplannen met gezinnen. Inmiddels hebben we naast een kennismakingstraining van 1 of 2 dagen en een basistraining van 4 dagen ook verschillende verdiepingstrainingen ontwikkeld.

De trainingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Signs of Safety (Turnell en Edwards), Partnering for Safety (Parker en Dexter) en de Resolutions Approach (Essex, e.a.).

Wil je meer weten over onze kijk op veiligheidsplanning? We hebben meegewerkt aan diverse artikelen en interviews. Onlangs stond in Augeo magazine het volgende artikel: Hoe maak je een veiligheidsplan voor een kind?

Opleidingen: