Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling richt zich op het in kaart brengen van gebeurtenissen uit het (recente) verleden om zo veiligheid in de (nabije) toekomst te creëren. Samen met gezin en netwerk van familie, vrienden en professionals wordt gekeken naar zorgen en krachten. Bij zorgen gaat het om momenten waarop het ouders niet lukte om goed voor hun kinderen te zorgen. Bij krachten wordt in kaart gebracht wat de momenten zijn geweest waarin het wel lukte om goed voor de kinderen te zorgen.

We bieden verschillende trainingen aan om professionals te ondersteunen bij het maken van veiligheidsplannen met gezinnen. Inmiddels hebben we naast een kennismakingstraining van 1 of 2 dagen en een basistraining van 4 dagen ook verschillende verdiepingstrainingen ontwikkeld.

De trainingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Signs of Safety (Turnell en Edwards), Partnering for Safety (Parker en Dexter) en de Resolutions Approach (Essex, e.a.).

Opleidingen: